HOME > EVENTS >

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE TWINALT

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE TWINALT

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. Działanie drażniące i uczulające na skórę substancji chemicznych i wyrobów medycznych z użyciem metod alternatywnych. Zalecenia OECD i ISO. organizowane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. J. Nofera w Łodzi, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 r. w godz. 9:15 – 13:15, online.

Szkolenie organizowane jest już po raz drugi w ramach projektu Twinning towards excellence in alternative methods for toxicity assessment (TWINALT), finansowanego w ramach Horyzont 2020 i realizowanego w ramach networkingu przez Norsk Institutt for Luftforskning (Norwegia), Vrije Universiteit Brussel (Belgia), Universita Degli Studi Di Milano (Wochy) oraz lidera – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. J. Nofera w Łodzi.

Projekt TWINALT (https://twinalt.com) stanowi odpowiedź na zataczające coraz szersze kręgi wątpliwości, dotyczące naukowych oraz etycznych aspektów badań toksykologicznych prowadzonych na zwierzętach. Tematyka projektu uwzględnia nowoczesne metody oceny cytotoksyczności, genotoksyczności oraz kancerogenności, nowoczesne modele komórkowe w metodach alternatywnych, badanie interakcji komórek z nanocząstkami oraz zastosowanie metod in silico w ocenie bezpieczeństwa substancji. W ramach projektu realizowany jest nie tylko aspekt naukowo – badawczy, oparty na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami, ale również szeroko zakrojone działania edukacyjne i popularyzujce koncepcję alternatywnych metod badawczych, zarówno na poziomie społecznym, jak i we współpracy z przedstawicielami przemysłu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegółowy program
w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy,

Prof. dr hab. Edyta Reszka
Koordynator projektu Twinalt, Kierownik Zakładu Badań Translacyjnych
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
ul. św. Teresy od Dziecitka Jezus 8, 91-348 Łódź
[email protected], tel. +48 42 63 14 505

W celu rejestracji należy:
1. Wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy.
2. Zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych i zaakceptować w kwestionariuszu.
3. Wysłać formularz na adres: [email protected].
4. Uczestnictwo w Wydarzeniu będzie potwierdzone poprzez otrzymanie linku na spotkanie.

Agenda