HOME > EVENTS > 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM TWINALT

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM TWINALT

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM TWINALT

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. Metody alternatywne w badaniu cytotoksyczności i genotoksyczności. Wysokowydajne badania przesiewowe jako nowoczesna metoda badawcza, organizowane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. J. Nofera w Łodzi i firmę Pro-Environment Polska, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r. w godz. 9:15 – 12:10 online na platformie GoToMeeting.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Twinning towards excellence in alternative methods for toxicity assessment (TWINALT), finansowanego w ramach Horyzont 2020 i realizowanego w ramach networkingu przez Norsk Institutt for Luftforskning (Norwegia), Vrije Universiteit Brussel (Belgia), Universita Degli Studi Di Milano (Włochy) oraz lidera Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. J. Nofera w Łodzi.

Projekt TWINALT (https://twinalt.com) stanowi odpowiedź na zataczające coraz szersze kręgi wątpliwości, dotyczące naukowych oraz etycznych aspektów badań toksykologicznych prowadzonych na zwierzętach. Tematyka projektu uwzględnia nowoczesne metody oceny cytotoksyczności, genotoksyczności oraz kancerogenności, nowoczesne modele komórkowe w metodach alternatywnych, badanie interakcji komórek z nanocząstkami oraz zastosowanie metod in silico
w ocenie bezpieczeństwa substancji. W ramach projektu realizowany jest nie tylko aspekt naukowo – badawczy, oparty na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami, ale również szeroko zakrojone działania edukacyjne i popularyzujące koncepcję alternatywnych metod badawczych, zarówno na poziomie społecznym, jak i we współpracy z przedstawicielami przemysłu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Szczegółowy program
Klauzula RODO
Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy,

Prof. dr hab. Edyta Reszka
Koordynator projektu Twinalt, Kierownik Zakładu Badań Translacyjnych
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
edyta.reszka@imp.lodz.pl, tel. 42 631 465 05

W celu rejestracji należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2. Zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych i zaakceptować w kwestionariuszu.
3. Wysłać formularz na adres: TWINALT@imp.lodz.pl.
4. Uczestnictwo w Wydarzeniu będzie potwierdzone poprzez otrzymanie linku na spotkanie.